Welkom

Stichting Gilde Walcheren is een vrijwilligersorganisatie, opgericht in 1988, met het doel om kennis, kunde en ervaringen van mensen niet verloren te laten gaan, maar beschikbaar te stellen aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Gilde Walcheren heeft ongeveer 175 vrijwilligers en is aangesloten bij Gilde Nederland. De vrijwilligers verlenen belangeloos hun medewerking.
Gilde Walcheren wordt financieel ondersteund door de drie Walcherse gemeenten en de Rabobank Walcheren/Noord- Beveland.

  • Bij Gilde Advies kunnen particulieren en non-profitorganisaties advies en hulp vragen op een groot aantal gebieden.
    In overleg met u kunnen we ook een lezing of workshop verzorgen.
  • SamenSpraak is de tak van het Gilde waar vrijwillige taalcoaches anderstaligen de mogelijkheid bieden om op een informele, gezellige manier Nederlands te oefenen. Taalcoach en taalmaatje ontmoeten elkaar gewoonlijk wekelijks.
  • Coach4you is de nieuwste poot van het Gilde. Daarin begeleiden daartoe opgeleide coaches leerlingen van groep 8 bij de overgang naar de brugklas in het voortgezet onderwijs. Zij geven hun een extra steuntje in de rug. Ook bij dit project hebben de coaches wekelijks contact met de leerling van groep 8 en daarna de brugklas.

Stichting Gilde Walcheren

advies nodig?
wij helpen u graag verder

 Gilde Advies
Telefoon: 06 53682434

info@gildewalcheren.nl

www.gildewalcheren.nl

 Gilde SamenSpraak
telefoon: 06 83590903

taal@gildewalcheren.nl

www.hetbegintmettaal.nl


 Gilde Coach4you
Telefoon: 06 54947362

info@gildewalcheren.nl

www.gildewalcheren.nl

 Ons bankrekening nummer is NL24.RABO.0143.6544.89 t.n.v. Stichting Gilde Walcheren


De Gilde activiteiten worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers; het Gildebestuur, de Coördinatoren, onze Adviseurs, Taalcoaches en natuurlijk onze subsidiegevers, Gemeente Middelburg, Gemeente Vlissingen en de Gemeente Veere. Het stelt ons in staat om velen te kunnen helpen en ondersteunen met een belangeloos advies en coaching.

 middelburg

 vlissingen

 Veere

 rabobank