Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina “www.gildewalcheren.nl”.
Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Onvolledig
Ondanks de constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Rechten
De Stichting Gilde Walcheren behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, logo’s en foto’s.

Aansprakelijkheid
In geen enkel geval is de Stichting Gilde Walcheren aansprakelijk ten aanzien van directe en / of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien de Stichting Gilde Walcheren op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge­lijke schade.

Copyrights
Copyrights Informatie, gepubliceerde informatie mag niet integraal door derden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Gilde Walcheren. Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie duidelijk wordt vermeld.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks (koppelingen) naar andere websites die niet onder de controle staan van de Stichting Gilde Walcheren. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door de Stichting Gilde Walcheren wordt aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Toegankelijkheid
Hoewel de Stichting Gilde Walcheren er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verstoring website
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Vragen?
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan de Stichting Gilde Walcheren via ons e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur, Stichting Gilde Walcheren

Stichting Gilde Walcheren

advies nodig?
wij helpen u graag verder

 Gilde Advies
Telefoon: 06 53682434

info@gildewalcheren.nl

www.gildewalcheren.nl

 Gilde SamenSpraak
telefoon: 06 83590903

taal@gildewalcheren.nl

www.hetbegintmettaal.nl


 Gilde Coach4you
Telefoon: 06 54947362

info@gildewalcheren.nl

www.gildewalcheren.nl

 Ons bankrekening nummer is NL24.RABO.0143.6544.89 t.n.v. Stichting Gilde Walcheren


De Gilde activiteiten worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers; het Gildebestuur, de Coördinatoren, onze Adviseurs, Taalcoaches en natuurlijk onze subsidiegevers, Gemeente Middelburg, Gemeente Vlissingen en de Gemeente Veere. Het stelt ons in staat om velen te kunnen helpen en ondersteunen met een belangeloos advies en coaching.

 middelburg

 vlissingen

 Veere

 rabobank